ZOOBARIBA privātuma politikas, turpmāk tekstā – Privātuma politika, mērķis ir  sniegt fiziskajai personai – Zoobariba klientam, turpmāk tekstā – Apmeklētājam, kas apmeklē interneta vietni www.zoobariba.lv, turpmāk tekstā – Vietne, – informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas laikā.

ZOOBARIBA rūpējas par sava Apmeklētāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Apmeklētāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un nacionālajiem tiesību aktiem datu privātuma jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē – interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski Apmeklētājs to sniedz Zoobariba un kādās Zoobariba sistēmās un/vai papīra formā šie dati tiek apstrādāti.

Uz tādiem specifiskiem personu datu apstrādes veidiem, kā piemēram, sīkdatņu apstrādi, to vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus atšķirīgi noteikumi, par ko Apmeklētājs tiek informēts sniedzot savus datus Zoobariba.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Elektroniskā pasta adrese: info@zoobariba.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Zoobariba juridiskajā adresē, Apmeklētājs var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Apmeklētājs pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 1. Kādu informāciju mēs apkopojam?

Izmantojot Zoobariba sniegtos Vietnes pakalpojumus vai kļūstot par reģistrētu lietotāju, Apmeklētājs piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Privātuma politikai.

Apmeklētājs ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī savā profilā. 

Piedāvājot Apmeklētājam Vietnē pakalpojumus, mēs apkopojam, saglabājam un izmantojam šādus Apmeklētāja personas datus:

 • vārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci;
 • informāciju par Apmeklētāja datoru, apmeklējumiem un pirkumiem Vietnē, tostarp Apmeklētāja IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Apmeklētājs ir reģistrējies Vietnē;
 • jebkuru citu informāciju, kura mums ir sniegta mūsu Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar mums.

 ZOOBARIBA apstrādā Apmeklētāja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Apmeklētāja pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu Zoobariba saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs, lai realizētu no Zoobariba un Apmeklētāja starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Zoobariba leģitīmās intereses.

Zoobariba leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • analizēt Zoobariba mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Zoobariba mājaslapu;
 • veikt darbības Apmeklētāju ieinteresēšanai, piesaistīšanai;
 • segmentēt Apmeklētāju datu bāzi savu pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
 1. Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat Vietni. Tas ļauj atcerēties Apmeklētāja darbības un izvēli, kā piemēram, piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles, pēc laika, lai nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Apmeklētājs atgriežas Vietnē.

Sīkdatnes satur informāciju, kuru tīkla serveris nosūta tīkla pārlūkam un kuru tīkla pārlūks saglabā. 

Apmeklējot Vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Vietni, Apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Apmeklētāja kā interneta vietnes www.zoobariba.lv,  lietotāja piekrišana.

Ja Apmeklētājs nevēlas, ka viņa lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Apmeklētājs var mainīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Savu piekrišanu Apmeklētājs jebkurā laikā var atsaukt, dzēšot saglabātās sīkdatnes. 

Sīkdatņu Privātuma politikas ietvaros terminu sīkdatnes piemērojam arī analogo tehnoloģiju sīkdatnēm. Zoobariba izmanto trešās puses sīkdatnes ērtākai Vietnes darbībai, Zoobariba iekšējās statistikas un reklāmas kampaņu veidošanai. No trešo pušu sīkdatnēm Zoobariba izmanto:

 • Google LLCizstrādāto Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai pēc Apmeklētāja Vietnes apmeklējuma. Šis rīks ļauj izprast Zoobariba Apmeklētāju uzvedību lapā un iegūt informāciju par Vietnes apmeklētājiem apkopotā veidā;
 • Facebook Inc.izstrādāto Facebook Pixel, lai apkopotu statistiku par Vietnes apmeklējumu un Apmeklētāju interesēm un uzvedību, un, lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti.

Trešās puses rīki nesaglabā personiski identificējošo informāciju, un mājaslapas lietošanas paradumi vienmēr tiek apskatīti apkopotā veidā un anonīmi.

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā Zoobariba izmanto sīkdatnes, lūgums sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi info@zoobariba.lv

Apmeklētāju ērtības labad, Vietne var saturēt norādes un/vai references uz citām mājaslapām. Lūdzu, ņemt vērā, ka Zoobariba nenes atbildību par privātuma pieredzi vai saturu citās mājas lapās, un, ka Privātuma Politika neattiecas uz šīm lapām.

 1. Apmeklētāja personu datu izmantošana

Apkopotos personas datus Zoobariba izmanto tikai mērķiem, kas ir norādīti Privātuma politikā.

Apmeklētāja personas datus izmantošanas nolūks:

 • preču pārdošanai:
 • Apmeklētāja identificēšanai;
 • rēķina sagatavošanai;
 • maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
 • preču piegādei, attālinātā pirkuma līguma saistību izpildei;
 • garantijas saistību izpildei;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei.
  • Sarakstei ar Apmeklētāju un paziņojumu nosūtīšanai;
  • Apmeklētāja iepriekšējo pirkumu informācijas atspoguļošanai;
  • Pastu, elektronisko pastu vai citādā veida sūtījumu par Zoobariba jaunumiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru Zoobariba uzskata par nepieciešamu. 

Ja turpmāk nevēlaties saņemt mārketinga paziņojumus, varat jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to, rakstot uz elektronisko pastu info@zoobariba.lv un/vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma.

Ar Apmeklētāju noslēgtā attālinātā pirkuma līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Zoobariba pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes un citus pakalpojumus. Ja izpildot šos uzdevumus, Zoobariba sadarbības partneri apstrādā Zoobariba rīcībā esošos Apmeklētāja personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Zoobariba datu apstrādes operatoriem/apstrādātājiem un Zoobariba ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Apmeklētāju personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai, kā piemēram, sūtījuma piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes, SMS izsūtīšanai un citiem pakalpojumiem.

 1. Tiešais mārketings

ZOOBARIBA var Apmeklētājam nosūtīt pa elektroniskajiem saziņas līdzekļiem informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kā arī par produktiem, kas ir analogi un/vai līdzīgi tiem, kurus Apmeklētājs pirka Vietnē, un nodot šos datus kopā ar personas datiem tiem datu saņēmējiem, kuri tos tālāk izmanto tiešajiem mārketinga mērķiem. Šo informācijas saņēmēju saraksts var mainīties, bet mērķis paliks nemainīgs.

Ja Apmeklētājs nevēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, tad lūgums paziņot par savu atteikumu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@zoobariba.lv vai izpildot norādes un/vai uzklikšķinot uz atbilstošās saites katrā Apmeklētājam nosūtītajā tiešā mārketinga paziņojumā.

 1. Informācijas izpaušana

Zoobariba aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Zoobariba saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Apmeklētāja personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Zoobariba Apmeklētāja personas datus neizpaudīsim nesaistītām trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu izpildīšanai, Apmeklētāja lūgumu izpildīšanai, vai arī citādākā veidā tiesiski akceptēts un/vai pieprasīts.

 1. Apmeklētāja piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Apmeklētājs piekrišanu personas datu apstrādei dod Vietnē reģistrējoties, autorizējoties caur Vietnē piedāvātajiem rīkiem un/vai lietojot savu profilu, iepērkoties un/vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.

Apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – savā profilā www.zoobariba.lv,  vietnē vai rakstot uz info@zoobariba.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Apmeklētāja piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 1. Apmeklētāja tiesības un atbildība

Apmeklētājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personu datu apstrādi. 

Saviem datiem Apmeklētājs var piekļūt, tos labot, ka arī var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • veicot reģistrāciju un/vai lietojot savu profilu vietnē www.zoobariba.lv;
 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@zoobariba.lv un parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;

Zoobariba datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija, izvērtēts pieprasījums un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Apmeklētājam ir tiesības dzēst savu profilu vietnē www.zoobariba.lv.

Šādā gadījumā Zoobariba saglabā tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu savu un/vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Apmeklētājs ir noslēdzis ar Zoobariba.

Apmeklētājs var izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja Apmeklētājs uzskata, ka viņa privātuma tiesības ir pārkāptas, Apmeklētājs var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

Zoobariba glabā un apstrādā Apmeklētāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • Apmeklētāja personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Zoobariba un/vai Apmeklētājs var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu; 
 • kamēr ir spēkā Apmeklētāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļi izbeidzas arī Apmeklētāja personas dati glabāšanas termiņš. 

 1. Privātuma politikas papildinājumi

Zoobariba ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Zoobariba mājas lapā www.zoobariba.lv.